Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., opublikowała dane za IV kwartał 2016 roku.

W 2016 roku Aforti Holding S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 827.162,93 zł i zysk netto w wysokości 1.781.688,49 zł. Aforti Holding S.A. jest spółką holdingową i nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Zarząd główną uwagę skupia na budowie grupy firm świadczących usługi finansowe. Realizując obraną strategię rozwoju Grupy, aktywnie poszukuje podmiotów, które mogłyby być

Kurs z dnia

0%

0.18

KAPITALIZACJA 695.125,80 zł