Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., podsumowuje luty 2017 roku.

Kolejne rekordy w grupie Aforti Holding S.A. Zarząd Aforti Holding S.A. ocenia luty 2017 roku jako kolejny rekordowy miesiąc dla grupy kapitałowej. Spółka pożyczkowa Aforti Finance S.A. w lutym 2017 roku udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Kantor internetowy Aforti Exchange Sp. z o. o. po raz kolejny odnotowała skokowy wzrost wartości

Kurs z dnia

0%

0.18

KAPITALIZACJA 695.125,80 zł