Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

Futuris S.A. zrealizowała zysk na sprzedaży akcji Aforti Holding S.A.

Zysk na transakcji sprzedaży akcji Aforti Holding S.A. wyniósł 1.143.987,00 zł. Futuris Capital (Cyprus) Ltd., spółka w 100% zależna od Futuris S.A., na podstawie umowy sprzedaży z dnia 31 marca 2017 roku, w dniu 3 kwietnia 2017 roku sprzedała 1.759.980 szt akcji spółki Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1,00

Kurs z dnia

0%

0.24

KAPITALIZACJA 926.834,40 zł