Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2011

KDPW zarejestruje akcje Futuris S.A. serii E i F

W dniu 7 listopada br. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o zarejestrowaniu 166.721.537 akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.