Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

Nowy akcjonariusz i prezes w Futuris S.A.

Notowany na NewConnect Runicom S.A. przejął w dniu dzisiejszym ponad 40% akcji Futuris S.A.Kierująca Runicomem Małgorzata Usakowska-Bilska, objęła funkcję prezesa zarządu w Futuris S.A.