Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

eo Networks w indeksie NCIndex

Zarząd GPW włączył pakiet akcji eo Networks S.A. – spółki portfelowej Runicom S.A. i Futuris S.A. – do indeksu dedykowanemu rynkowi akcji NewConnect.

Bardzo udany debiut spółki portfelowej

Akcje eo Networks S.A. – spółki portfelowej Runicom S.A. i Futuris S.A. – podrożały o 67,11% podczas wczorajszego debiutu na NewConnect.