Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

Zawiadomienie akcjonariusza RUNICOM S.A.

W dniu dzisiejszym Zarząd RUNICOM S.A. otrzymał zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie SPQR S.A., która posiada 15% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.