Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

Spółka portfelowa – B3System S.A. zrealizowała znaczące zamówienie.

Zarząd B3System S.A. poinformował, iż zrealizował zamówienia złożone w ramach zawartej Umowy o współpracy z dnia 23 lutego 2012 roku, której stronami są B3System S.A., KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.