Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

Spółka portfelowa – B3System S.A. zrealizowała znaczące zamówienie.

Zarząd B3System S.A. poinformował, iż zrealizował zamówienia złożone w ramach zawartej Umowy o współpracy z dnia 23 lutego 2012 roku, której stronami są B3System S.A., KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kolejne podboje spółki Tequila Mobile S.A.

Tequila Mobile S.A., spółka portfelowa RUNICOM S.A. – przekroczenie liczby 16 milionów unikalnych użytkowników na platformie Tequila Planet służącej dystrybucji produktów oraz globalny sukces gry Fantasy Kingdom Defense HD.

FUTURIS – raport za II kwartał 2012 roku.

W II kwartale 2012 roku Spółka nie dokonała sprzedaży aktywów finansowych, a jej działalność koncentrowała się na działaniach mających na celu nadzór nad spółkami portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także pozyskanie nowych inwestycji i źródeł ich finansowania.