Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

Zawiadomienie akcjonariusza RUNICOM S.A.

W dniu dzisiejszym Zarząd RUNICOM S.A. otrzymał zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie SPQR S.A., która posiada 15% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Roman Durka pokieruje funduszami Runicom S.A. i Futuris S.A.

W dniu wczorajszym, na stanowisko Prezesa Zarządu Runicom S.A. oraz Futuris S.A. został powołany dr Roman Durka, jeden z najbardziej doświadczonych managerów branży IT w Polsce, od kwietnia pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Runicom S.A.

Futuris S.A. koryguje w górę wynik za I kwartał br.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Zarządu, Futuris S.A. skorygował bilans otwarcia 2012 r., w związku z czym wynik netto spółki za pierwszy kwartał br. uległ poprawie o ponad 13 mln zł.