Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

Futuris S.A. z nowym managerem

Do zespołu Futuris S.A. dołączył Dariusz Graff, powołany w dniu 22 czerwca br. na prokurenta Spółki.

eo Networks w indeksie NCIndex

Zarząd GPW włączył pakiet akcji eo Networks S.A. – spółki portfelowej Runicom S.A. i Futuris S.A. – do indeksu dedykowanemu rynkowi akcji NewConnect.