Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2012

Zmiana w strukturze akcjonariatu

W dniu 30 grudnia ub. r. Prezes Zarządu Futuris S.A. sprzedał, a kontrolowana przez niego spółka Willamette Enterprises Limited nabyła 8,5 mln akcji Futuris S.A.