Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2013

Rosnące wyceny
na rynku gier mobilnych

FUTURIS S.A. oraz RUNICOM S.A. posiadają w swoim portfelu akcje Tequila Mobile S.A. – uczestnika dynamicznie rozwijającego się rynku gier mobilnych.