Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

Egipskie Travco Travel wchodzi do ALFA STAR S.A., spółki portfelowej FUTURIS S.A.

Jedna z największych w Egipcie firm turystycznych, obsługujących klientów zachodnich biur podróży, Travco Travel, kupi 30% pakiet akcji ALFA STAR S.A. 10 grudnia 2014 r. ALFA STAR S.A. wraz ze znaczącymi akcjonariuszami większościowymi zawarła list intencyjny z przedstawicielem Travco Group, Panem Hamedem El Chiaty. Przedmiotem listu intencyjnego jest określenie zasad wzajemnej współpracy ALFA STAR S.A.

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. (spółka zależna od AFORTI HOLDING S.A. z portfela FUTURIS S.A.) rozszerza ofertę.

Kantor internetowy należący do AFORTI HOLDING S.A. wprowadza do oferty nowe waluty i pary walutowe. AFORTI Exchange Sp. z o.o. wprowadził do oferty koronę norweską (NOK), a w planach na najbliższe miesiące jest również korona czeska (CZK), korona szwedzka (SEK) oraz rubel rosyjski (RUB). Od grudnia za pośrednictwem kantoru możliwa jest wymiana walut z pominięciem

Dom Maklerski INVISTA S.A. (spółka zależna od AFORTI HOLDING S.A. z portfela FUTURIS S.A.) z sukcesem zamknął 2 emisje obligacji.

Dom Maklerski INVISTA S.A. zakończył oferty obligacji Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie i Polonea sp. z o.o. na łączną kwotę ponad 6,2 mln zł. W ramach prywatnej emisji obligacji Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1.114 inwestorom przydzielono papiery dłużne o wartości ponad 5,2 mln zł. Drugą z zakończonych sukcesem emisji była publiczna emisja obligacji korporacyjnych

Podmioty z Grupy EQUITIER S.A. zakończyły realizację projektów emisji obligacji dla FUTURIS S.A. na kwotę 654.000 zł.

FUTURIS S.A. w listopadzie 2014 roku przydzieliła obligacje serii S i T. Zarząd FUTURIS S.A. (spółki portfelowej PCH CAPITAL S.A.) zakończył emisję dwuletnich obligacji serii S i T o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oprocentowanych 10% w skali roku. Inwestorzy zidentyfikowani przez spółki z Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A., w tym NEVIUS S.A. i ATTENTIA S.A.,