Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

BETACOM S.A. – spółka portfelowa FUTURIS S.A. – opublikowała rekordowe wyniki za III kwartał 2013/2014

Narastająco po III kwartałach BETACOM S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 2.303.000,00 zł. Przychody spółki w III kwartale wyniosły 30,4 mln zł. Narastająco za trzy kwartały wyniosły one 91,7 mln zł i były wyższe o 90% od analogicznego okresu w poprzednim roku obrotowym, w którym wyniosły 48,3 mln zł. Dzięki utrzymaniu kosztów sprzedaży i ogólnego