Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

FUTURIS S.A. realizuje proces scalenia akcji.

Zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ustalone zostały daty realizacji podwyższenia wartości nominalnej akcji FUTURIS S.A. W dniu 14 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia akcji Spółki. Sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców w zakresie zmian statutu FUTURIS S.A. oraz struktury kapitału zakładowego w