Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

Należący do grupy AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) Invista Dom Maklerski S.A. przeprowadzi publiczną emisję akcji dla Elektroceramics S.A.

Invista Dom Maklerski pełnić będzie w publicznej emisji funkcję oferującego akcje firmy należącej do INDYGOTECH MINERALS S.A. (spółki portfelowej PCH CAPITAL S.A.). ELECTROCERAMICS S.A. jest częścią notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. grupy przemysłowej INDYGOTECH MINERALS S.A. Firma ELECTROCERAMICS S.A. zdecydowała się na publiczną emisję akcji w związku z trwającą budową

Należący do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) kantor online AFORTI EXCHANGE złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego.

AFORTI EXCHANGE stara się o zezwolenie na rozpoczęcie działalności w charakterze instytucji płatniczej. Swoje usługi AFORTI EXCHANGE kieruje głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Aby potwierdzić swoją wiarygodność, spółka złożyła 24 czerwca 2014 roku wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o nadanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej. FUTURIS i FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. nabyły akcje w AFORTI

FUTURIS S.A. przydzieliła obligacje inwestorom zidentyfikowanym przez ATTENTIA S.A. na kwotę 300.000,00 zł.

18 czerwca 2013 roku Zarząd FUTURIS S.A. przydzielił obligacje nowej emisji. Inwestorzy zidentyfikowani przez ATTENTIA S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej obligacji FUTURIS S.A. objęli obligacje o łącznej wartości 300.000,00 zł. ATTENTIA S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A. Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem

Kantor online AFORTI EXCHANGE należący do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) wystartował.

AFORTI EXCHANGE oferuje od wczoraj platformę internetową do wymiany walut. Swoje usługi AFORTI EXCHANGE kieruje głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz platformy zapewnia swoim klientom opiekę doradców. Aby potwierdzić swoją wiarygodność, spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o nadanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej. FUTURIS S.A. wraz ze spółką zależną FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd.