Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. należąca do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) została liderem rankingu kantorów internetowych.

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. zajęła I miejsce w rankingu Kurencja.com. Kurencja.com porównuje kursy w najpopularniejszych polskich kantorach internetowych. Porównywarka została uruchomiona, aby w stały, obiektywny sposób prezentować jej użytkownikom aktualne kursy walut dostępnych w Internecie. AFORTI EXCHANGE została doceniona w rankingu dzięki atrakcyjnym kursom wymiany walut, łatwości i funkcjonalności platformy oraz najwyższym standardom

INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. należący do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) podsumowała I półrocze 2014 roku.

INVISTA Dom Maklerski S.A. zrealizował w I półroczu 2014 roku kilkanaście projektów emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości około 80 mln zł. INVISTA Dom Maklerski S.A. intensyfikuje swoją działalność na polskim rynku kapitałowym. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych. W I półroczu 2014 roku z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów emisji obligacji korporacyjnych

FUTURIS S.A. przydzieliła obligacje inwestorom zidentyfikowanym przez ATTENTIA S.A. na kwotę 200.000,00 zł.

16 lipca 2013 roku Zarząd FUTURIS S.A. przydzielił obligacje nowej emisji. Inwestorzy zidentyfikowani przez ATTENTIA S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej obligacji FUTURIS S.A. objęli obligacje o łącznej wartości 200.000,00 zł. ATTENTIA S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A. Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem

AFORTI HOLDING S.A. (spółka z portfela FUTURIS S.A.) złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii E, F, G i H do obrotu na rynku NewConnect.

Akcje serii H AFORTI HOLDING S.A., których właścicielem jest FUTURIS S.A. będą notowane na Giełdzie. W dniu 11 lipca 2014 roku Zarząd AFORTI HOLDING S.A. złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 2.394.630 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 271.00 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

AFORTI HOLDING S.A. (spółka z portfela FUTURIS S.A.) powołała do życia AFORTI CAPITAL Sp. z o. o.

AFORTI CAPITAL Sp. z o. o. prowadzić będzie działalność inwestycyjną w ramach AFORTI HOLDING S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Aforti Direct Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, z kwoty 281.000 zł do kwoty 400.000 zł. W dniu 30 czerwca 2014 roku AFOTRI HOLDING S.A. objęła wszystkie