Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

PCH CAPITAL S.A. zwiększyła zaangażowanie w spółce zależnej FUTURIS S.A.

Sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego FUTURIS S.A. w drodze emisji akcji serii C. W dniu 25 września 2014 roku sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego FUTURIS S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki. Po ww. rejestracji kapitał zakładowy FUTURIS

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. kantor on-line należący do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) jest małym, ale dynamicznym graczem na rynku.

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. oprócz kantoru on-line zapewnia klientom bezpieczeństwo oraz opiekę poprzez własne call center oraz doradców mobilnych. Rynek kantorów internetowych dynamicznie rośnie. Analizy serwisu Internetowykantor.pl wskazują, że w ubiegłym roku Polacy wymienili online walutę o wartości 20 mld zł, a rok wcześniej – 9,9 mld zł. – Klienci wolą wymieniać walutę

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. należąca do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) w pierwszym roku działalności będzie rentowna.

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. rozpoczęła działalność w czerwcu b.r. i zamknie rok zyskiem netto. Rynek kantorów internetowych dynamicznie się rozwija o czym świadczy już  ponad 400 tys. klientów, którzy zdecydowali się na wymianę waluty on-line. Z badań serwisu Internetowykantor.pl wynika, że w ubiegłym roku Polacy wymienili walutę on-line o wartości 20 mld zł.

PCH CAPITAL S.A. zwiększyła zaangażowanie w spółce zależnej FUTURIS S.A.

PCH CAPITAL S.A. powiększyła stan posiadania o ponad 1,5% w FUTURIS S.A. W dniach od 21 sierpnia do 10 września 2014 roku PCH CAPITAL S.A. nabyła w transakcjach giełdowych 33.039 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 1,80% w kapitale zakładowym oraz 1,76% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A. PCH CAPITAL S.A. posiada bezpośrednio

INVISTA Dom Maklerski S.A., należący do AFORTI HOLDING S.A. – podmiotu z portfela FUTURIS S.A., liderem rynku małych publicznych ofert obligacji.

Publiczne emisje obligacji korporacyjnych bez prospektu emisyjnego cieszą się coraz większą popularnością. W pierwszym półroczu 2014 roku zdecydowanym liderem w tego typu emisjach był INVISTA Dom Maklerski S.A. Rynek jest w silnej tendencji wzrostowej, a INVISTA DM według zapowiedzi Zarządu będzie nadal jednym z najistotniejszych jego graczy. FUTURIS S.A. wraz ze spółką zależną FUTURIS CAPITAL