Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

NEVIUS S.A. zakończył realizację projektu emisji obligacji dla FUTURIS S.A. na kwotę 515.000 zł.

FUTURIS S.A. w dniu 18 sierpnia 2014 roku przydzieliła obligacje serii N. Zarząd FUTURIS S.A. zakończył emisję dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oprocentowanych 10% w skali roku. Inwestorzy zidentyfikowani przez NEVIUS S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej objęli obligacje o łącznej wartości 515.000,00 zł. Funkcję oferującego ww. obligacje pełniła INVISTA Dom

EO NETWORKS S.A. – spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. w I półroczu 2014 roku wypracowała zysk netto w wysokości blisko 1,7 mln zł.

EO NETWORKS S.A. opublikowała raport za II kwartał 2014 roku. W II kwartale 2014 roku EO NETWORKS S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 9.985.029,21 zł oraz zysk netto w wysokości 1.172.701,32 zł. Zarząd spółki w komentarzu zwrócił uwagę na dostrzegalne efekty ograniczenia kosztów (obszar kosztów sprzedaży), zwiększonej efektywności działań i dopasowania zasobów do realizowanych

M4B S.A. – spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. w II kwartale 2014 roku wypracowała zysk netto w wysokości ponad 276 tys. zł.

M4B S.A. opublikowała raport za II kwartał 2014 roku. W drugim kwartale 2014 roku przychody ze sprzedaży M4B S.A. wyniosły 670.790,61 zł. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 276.699,58 zł, wobec 18.423,72 zł zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarząd spółki w komentarzu zwrócił uwagę na fakt poprawy wyników finansowych w II kwartale 2014