Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

Akcjonariusze AFORTI HOLDING S.A. (z portfela FUTURIS S.A.) wiążą się ze spółką długoterminowo.

Pan Rafał Bednarczyk podpisał umowę ograniczającą zbywalność akcji do 31 lipca 2017 roku. W dniu 1 sierpnia 2014 roku Zarząd AFORTI HOLDING S.A. zawarł z akcjonariuszem Panem Rafałem Bednarczykiem umowę ograniczającą zbywalność akcji (typu lock-up). Umowa dotyczy wszystkich akcji spółki posiadanych przez Akcjonariusza w dniu zawarcia umowy. Na podstawie zawartej umowy Akcjonariusz zobowiązał się do

Akcje AFORTI HOLDING S.A. należące do FUTURIS S.A.) zadebiutują na NewConnect.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do na NewConnect akcji serii E, F, G i H spółki AFORTI HOLDING S.A.. W dniu 31 lipca 2014 roku warszawska giełda podjęła decyzję o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AFORTI HOLDING S.A., o

NEVIUS S.A. zakończył realizację projektu emisji obligacji dla FUTURIS S.A. na kwotę 1.189.000,00 zł.

FUTURIS S.A. w dniu 31 lipca 2014 roku przydzieliła obligacje serii Ł. Zarząd FUTURIS S.A. zakończył emisję dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oprocentowanych 10% w skali roku. Inwestorzy zidentyfikowani przez NEVIUS S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej objęli obligacje o łącznej wartości 1.189.000,00 zł. NEVIUS S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego

PCH CAPITAL S.A. zwiększyła zaangażowanie w spółce zależnej FUTURIS S.A.

PCH CAPITAL S.A. objęła całą nową emisję akcji FUTURIS S.A. o wartości 2.029.596,00 zł Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego FUTURIS S.A. w drodze emisji akcji serii C, którą w całości objęła PCH CAPITAL S.A., podmioty związane z Piotrem Chmielewskim posiadać będą łącznie 2.860.348 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowić będą 74,07% w

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. należąca do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) została liderem rankingu kantorów internetowych.

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. zajęła I miejsce w rankingu Kurencja.com. Kurencja.com porównuje kursy w najpopularniejszych polskich kantorach internetowych. Porównywarka została uruchomiona, aby w stały, obiektywny sposób prezentować jej użytkownikom aktualne kursy walut dostępnych w Internecie. AFORTI EXCHANGE została doceniona w rankingu dzięki atrakcyjnym kursom wymiany walut, łatwości i funkcjonalności platformy oraz najwyższym standardom