Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) po III kwartałach 2015 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 259.571,79 zł.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding S.A. po III kwartałach 2015 roku wyniosły 29.770.191,09 zł. Po trzech kwartałach 2015 roku Aforti Holding S.A. wypracowała jednostkowe przychody ze sprzedaży 1.381.035,60 zł oraz zysk netto w wysokości 119.672,67 zł. Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywności operacyjnej, którą rozwija poprzez spółki zależne. Zarząd spółki holdingowej główną uwagę koncentruje na

Sąd rejestrowy dokonał wpisu Futuris Money S.A. (spółki zależnej Futuris S.A.) do rejestru przedsiębiorców.

W dniu 15 września 2015 roku Futuris Money S.A. została zarejestrowana. W dniu 15 września 2015 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji spółki zależnej Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Futuris S.A. posiada 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł,

Wzmocnienie kadrowe Creditia S.A. (spółki zależnej w 80% od Futuris S.A.)

Prezesem Zarządu Creditia S.A. został Pan Rafał Wójtowicz. 14 września 2015 roku Rada Nadzorcza Creditia S.A. powołała Pana Rafała Wójtowicza na Prezesa Zarządu Creditia S.A. Pan Rafał Wójtowicz jest absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej grupie finansowej Provident. Jest managerem silnie zorientowanym na

Creditia S.A. (spółka zależna w 80% od Futuris S.A.) pozyskała w sierpniu w ramach prywatnych ofert obligacji 770.000,00 zł.

31 sierpnia 2015 roku Zarząd Creditia S.A. dokonał przydziału dwuletnich obligacji niezabezpieczonych. W ramach ofert prywatnych w sierpniu 2015 roku inwestorzy objęli łącznie 770 obligacji Creditia S.A. o łącznej wartości nominalnej 770.000,00 zł. Wyemitowane przez Creditia S.A. obligacje imienne są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, z kuponem płatnym kwartalnie. Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku. W

Creditia S.A. (spółka zależna w 80% od Futuris S.A.) wypracowała w I półroczu 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 1.085.257,55 zł

W I półroczu 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4.409.274,66 zł. W 2015 roku Creditia S.A. planuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2.500.000,00 zł. Spółki zależne od Creditia S.A. w 2014 roku wypracowały przychody ze sprzedaży w wysokości 1.450.979,34 zł oraz zysk netto 334.055,12 zł. Creditia S.A. z siedzibą w Poznaniu jest holdingiem