Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Rozbudowa holdingu CREDITIA S.A. (spółki zależnej FUTURIS S.A.).

CREDITIA S.A. nabyła kolejne dwa podmioty w celu rozszerzenia działalności budowanego holdingu. W dniu 30 stycznia 2015 roku CREDITIA S.A. stała się właścicielem po 199 udziałów w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią po 99,5% w ich kapitałach zakładowych oraz w ogólnej liczbie głosów. W dniu 29 stycznia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia tych

CREDITIA S.A. (spółka zależna FUTURIS S.A.) pozyskała 400.000,00 zł z pierwszej emisji obligacji.

CREDITIA S.A. zakończyła pierwszą prywatną ofertę obligacji. W dniu 29 stycznia 2015 roku CREDITIA S.A. zakończyła pierwszą prywatną ofertę obligacji korporacyjnych, w ramach której pozyskała 400.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną w szczególności na rozwój działalności operacyjnej CREDITIA Sp. z o. o., co przyczyni się do zwiększenia wartości kapitału zaangażowanego w udzielane pożyczki. Dzięki realizacji ww.

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. (spółka zależna od AFORTI HOLDING S.A. z portfela FUTURIS S.A.) popularyzuje usługę „pilnowania kursu”.

Kantor internetowy należący do AFORTI HOLDING S.A. informuje na bieżąco swoich klientów o potencjalnych zagrożeniach płynących z rynku oraz o atrakcyjnych kursach wymiany. AFORTI EXCHANGE tworzą ludzie, dla których rynek walutowy jest pasją  – zespół profesjonalistów bacznie obserwuje zachowanie się walut, aby w każdym momencie służyć pomocą klientom. Dzięki biegłej znajomości analizy technicznej, dealerzy AFORTI

ALFA STAR S.A., spółka portfelowa FUTURIS S.A., zawarła umowę agencyjną z Travco Travel Company of Egypt.

Jedna z największych w Egipcie firm turystycznych, obsługujących klientów zachodnich biur podróży, Travco Travel, pozostanie wyłącznym agentem ALFA STAR S.A. W dniu 19 stycznia 2015 r. ALFA STAR S.A. zawarła umowę agencyjną ze spółką Travco Travel Company of Egypt („Travco”). Na mocy przedmiotowej umowy Travco pozostanie wyłącznym agentem ALFA STAR S.A., obsługującym spółkę i jej

Utworzenie holdingu zależnego CREDITIA S.A. w strukturach FUTURIS S.A. zauważone przez media.

Bankier.pl i Reuters na bieżąco śledzą utworzenie holdingu CREDITIA S.A. Dokonane przez FUTURIS S.A. zwiększenie zaangażowania w CREDITIA Sp. z o. o. i spółce komandytowej do 80% z dnia 19 stycznia 2015 roku, a następnie  szereg transakcji z dnia 21 stycznia 2015 roku służące utworzeniu zależnego od FUTURIS S.A. holdingu firm finansowych CREDITIA S.A. zauważyły