Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

EO NETWORKS S.A. – spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. w 2014 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.068.016,89 zł.

EO NETWORKS S.A. opublikowała raport za IV kwartał 2014 roku. Zgodnie z komentarzem Zarządu do opublikowanych sprawozdań, najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w czwartym kwartale bieżącego roku w porównaniu do czwartego kwartału roku 2013 to: - wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem, zwłaszcza widoczny w sprzedaży produktów i usług spółki, -

Dynamiczny rozwój i bardzo dobre wyniki finansowe CREDITIA S.A. (spółki zależnej od FUTURIS S.A.).

W 2014 roku spółki zależne od CREDITIA S.A. wypracowały łącznie zysk netto w wysokości 334.055,12 zł, a w styczniu 2015 roku 203.910,53 zł. CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: -        CREDITIA Sp. z o. o. – spółka udzielająca krótkoterminowych pożyczek, -        PRESTITIA Sp. z

AFORTI HOLDING S.A. (spółka z portfela FUTURIS S.A.) wypracowała w 2014 roku zysk netto w wysokości 1.522.289,15 zł.

AFORTI HOLDING S.A. opublikowała raport za IV kwartał 2014 roku. Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej, stąd też nie można planować znacznego wzrostu przychodów w obszarze wyników jednostkowych. Jak pokazują wyniki, Spółce udało się zwiększyć przychody czwartego kwartału o prawie 138 % rdr. Jest to wynikiem zmiany w II kwartale 2013 roku

INVISTA Dom Maklerski S.A. (spółka zależna od AFORTI HOLDING S.A. z portfela FUTURIS S.A.) pozyskała w 2014 roku dla swoich klientów ponad 120 mln zł.

INVISTA Dom Maklerski S.A. podsumowała swoją działalność w 2014 roku. INVISTA Dom Maklerski S.A., kontynuuje aktywną działalność na polskim rynku kapitałowym. Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych. Swoje usługi kieruje do firm chcących pozyskać kapitał na dalszy rozwój oraz do inwestorów indywidualnych zainteresowanych pomnażaniem kapitału. Firma doradza przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej,