Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Kantor internetowy AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. należący do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) rozszerza ofertę.

AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o. wprowadza nowe pary walutowe. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku, kantor podjął decyzję o rozszerzeniu oferty o kolejne pary walutowe. Do niedawno dodanych koron norweskich (NOK) oraz szwedzkich (SEK) dołączyła korona czeska (CZK) oraz rubel rosyjski (RUB). Spready na tych mniej popularnych parach walutowych są również niskie, przez co wiele

CREDITIA S.A. (spółka zależna od FUTURIS S.A.) została zarejestrowana w KRS.

FUTURIS S.A. posiada akcje w CREDITIA S.A., które stanowią 80% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. 10 marca 2015 roku sąd dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu. FUTURIS S.A. posiada 560.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja objętych za łączną

INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. należący do AFORTI HOLDING S.A. (spółki z portfela FUTURIS S.A.) wpisania na listę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect oraz na Catalyst.

26 lutego 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych wpisała INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. na listę Autoryzowanych Doradców. Z upoważnienia Zarządu Giełdy zawartego w Uchwale Nr 565/2013 z dnia 28 maja 2013 r., dyrektor Działu Rynku Kasowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił w dniu 26 lutego 2015 roku Decyzją Nr 5/2015 wpisać na listę Autoryzowanych

CREDITIA S.A. (spółka zależna od FUTURIS S.A.) w styczniu i lutym 2015 roku skutecznie realizuje plany rozwojowe.

W styczniu 2015 roku CREDITIA S.A. przekroczyła prognozy wyników, a w lutym pozyskała środki na dalszy rozwój w formie obligacji. W styczniu 2015 roku spółki zależne od CREDITIA S.A. wypracowały łącznie przychody w wysokości 641.883,18 zł oraz zysk netto 239.278,91 zł. Tym samym przekroczone zostały pierwotne plany Zarządu dot. przychodów o 60%, a zysku netto