Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Creditia S.A. (spółka zależna od Futuris S.A.) wypracowała do 30 kwietnia 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 796.656,27 zł.

Przez pierwsze cztery miesiące 2015 roku Creditia S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3.012.817,15 zł. W 2015 roku Creditia S.A. planuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2.500.000,00 zł. W pierwszych czterech miesiącach 2015 roku skonsolidowane przychody Creditia S.A. wyniosły 3.012.817,15 zł, a skonsolidowany zysk netto 796.656,27 zł. Tym samym Spółka wypracowała 31,87%

eo Networks S.A. (spółka portfelowa Futuris S.A. i Runicom S.A.) w I kwartale 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 76.229,65 zł.

W I kwartale 2015 roku eo Networks S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9.151.160,62 zł. eo Networks S.A. prowadzi działalność w branży informatycznej, w podziale na usługi związane z oprogramowaniem oraz na usługi związane z infrastrukturą sprzętową IT. Działalność spółki opiera się w przeważającej części na świadczeniu usług informatycznym o charakterze ciągłym, a nie

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) w I kwartale 2015 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 77.093,27 zł.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding S.A. w I kwartale 2015 roku wyniosły 11.379.158,67 zł. Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A. udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za I kwartał 2015 roku o ponad 35% kwartał do kwartału, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym w historii Grupy. Był to kolejny, już trzeci, rekordowy kwartał pod względem przychodów. Utrzymanie tego pozytywnego

Futuris S.A. w I kwartale wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 390.575,87 zł.

Skonsolidowane przychody Futuris S.A. w I kwartale 2015 roku wyniosły 2.476.983,60 zł. W I kwartale br. Futuris S.A. koncentrowała się na pozyskiwaniu kapitału, rozwoju holdingu poprzez wsparciu finansowe i operacyjne spółek portfelowych, a także identyfikowaniu nowych projektów inwestycyjnych. Grupa wypracowała niemal 400 tys. zł zysku netto, w czym znaczny udział miały podmioty zależne od Creditia