Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Creditia S.A. (spółka zależna od Futuris S.A.) wypracowała do 31 maja 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 903.576,40 zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Creditia S.A. za pięć miesięcy 2015 roku wyniosły 4.241.107,20 zł. W 2015 roku Creditia S.A. planuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2.500.000,00 zł. W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku Spółka wypracowała ponad 36% rocznej prognozy zysku netto na 2015 rok. Spółki zależne od Creditia S.A. w 2014 roku wypracowały przychody