Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Futuris Money S.A. (podmiot zależny w 100% od Futuris S.A.) pozyskała z emisji obligacji 500.000,00 zł

Futuris Money S.A. prowadzi działalność na rynku usług  finansowych świadczonych dla klientów indywidualnych. 24 lipca 2015 roku Zarząd Futuris Money S.A. przydzielił 500 obligacji o łącznej wartości 500.000,00 zł. Obligacje są oprocentowane 10% w skali roku, a termin ich zapadalności wynosi 24 miesiące. Futuris S.A. utworzył spółkę zależną Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie

Creditia S.A. (spółka zależna od Futuris S.A.) pozyskała w czerwcu w ramach prywatnych ofert obligacji 1.194.000,00 zł.

30 czerwca 2015 roku Zarząd Creditia S.A. dokonał przydziału dwuletnich obligacji niezabezpieczonych. Wyemitowane przez Creditia S.A. obligacje imienne są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, oprocentowanymi na 10% w skali roku, z kuponem płatnym kwartalnie. W ramach ofert prywatnych w czerwcu 2015 roku inwestorzy objęli łącznie 1.194 obligacje Creditia S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.194.000,00 zł. W 2015