Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) po III kwartałach 2015 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 259.571,79 zł.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding S.A. po III kwartałach 2015 roku wyniosły 29.770.191,09 zł. Po trzech kwartałach 2015 roku Aforti Holding S.A. wypracowała jednostkowe przychody ze sprzedaży 1.381.035,60 zł oraz zysk netto w wysokości 119.672,67 zł. Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywności operacyjnej, którą rozwija poprzez spółki zależne. Zarząd spółki holdingowej główną uwagę koncentruje na