Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

eo Networks S.A. (spółka portfelowa Futuris S.A. i Runicom S.A.) w I półroczu 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 1.122.125,57 zł.

W I półroczu 2015 roku eo Networks S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 19.197.024,08 zł. eo Networks S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, prowadzi działalność w branży informatycznej, w podziale na usługi związane z oprogramowaniem oraz na usługi związane z infrastrukturą sprzętową IT. Działalność spółki opiera się w przeważającej części

Nowy projekt Futuris S.A. w branży finansowej.

12 sierpnia 2015 roku Futuris S.A. zawiązała w 100% zależną spółkę Cashback S.A.  W dniu 12 sierpnia 2015 roku Futuris S.A. zawiązała Cashback S.A. Futuris S.A. objęła 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Cashback S.A., które stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, za łączną cenę 100.000,00 zł. Spółka

Creditia S.A. (spółka zależna w 80% od Futuris S.A.) pozyskała w lipcu w ramach prywatnych ofert obligacji 1.424.000,00 zł.

31 lipca 2015 roku Zarząd Creditia S.A. dokonał przydziału dwuletnich obligacji niezabezpieczonych. W ramach ofert prywatnych w lipcu 2015 roku inwestorzy objęli łącznie 1.424 obligacje Creditia S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.424.000,00 zł. Wyemitowane przez Creditia S.A. obligacje imienne są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, z kuponem płatnym kwartalnie. Oprocentowanie 624 obligacji wynosi 10% w skali roku,

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) w I półroczu 2015 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 215.304,00 zł.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding S.A. w I półroczu 2015 roku wyniosły 19.888.382,32 zł. Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A. udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za II kwartał o ponad 1242% rok do roku, co jest jednym z najlepszych wyników kwartalnych w historii Grupy. Był to kolejny rekordowy kwartał pod względem przychodów. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w

Futuris Money S.A. (podmiot zależny w 100% od Futuris S.A.) pozyskała z emisji obligacji 500.000,00 zł

Futuris Money S.A. prowadzi działalność na rynku usług  finansowych świadczonych dla klientów indywidualnych. 24 lipca 2015 roku Zarząd Futuris Money S.A. przydzielił 500 obligacji o łącznej wartości 500.000,00 zł. Obligacje są oprocentowane 10% w skali roku, a termin ich zapadalności wynosi 24 miesiące. Futuris S.A. utworzył spółkę zależną Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie