Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Creditia S.A. (spółka zależna od Futuris S.A.) pozyskała w czerwcu w ramach prywatnych ofert obligacji 1.194.000,00 zł.

30 czerwca 2015 roku Zarząd Creditia S.A. dokonał przydziału dwuletnich obligacji niezabezpieczonych. Wyemitowane przez Creditia S.A. obligacje imienne są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, oprocentowanymi na 10% w skali roku, z kuponem płatnym kwartalnie. W ramach ofert prywatnych w czerwcu 2015 roku inwestorzy objęli łącznie 1.194 obligacje Creditia S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.194.000,00 zł. W 2015

Creditia S.A. (spółka zależna od Futuris S.A.) wypracowała do 31 maja 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 903.576,40 zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Creditia S.A. za pięć miesięcy 2015 roku wyniosły 4.241.107,20 zł. W 2015 roku Creditia S.A. planuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2.500.000,00 zł. W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku Spółka wypracowała ponad 36% rocznej prognozy zysku netto na 2015 rok. Spółki zależne od Creditia S.A. w 2014 roku wypracowały przychody

Creditia S.A. (spółka zależna od Futuris S.A.) wypracowała do 30 kwietnia 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 796.656,27 zł.

Przez pierwsze cztery miesiące 2015 roku Creditia S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3.012.817,15 zł. W 2015 roku Creditia S.A. planuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2.500.000,00 zł. W pierwszych czterech miesiącach 2015 roku skonsolidowane przychody Creditia S.A. wyniosły 3.012.817,15 zł, a skonsolidowany zysk netto 796.656,27 zł. Tym samym Spółka wypracowała 31,87%

eo Networks S.A. (spółka portfelowa Futuris S.A. i Runicom S.A.) w I kwartale 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 76.229,65 zł.

W I kwartale 2015 roku eo Networks S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9.151.160,62 zł. eo Networks S.A. prowadzi działalność w branży informatycznej, w podziale na usługi związane z oprogramowaniem oraz na usługi związane z infrastrukturą sprzętową IT. Działalność spółki opiera się w przeważającej części na świadczeniu usług informatycznym o charakterze ciągłym, a nie

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) w I kwartale 2015 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 77.093,27 zł.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding S.A. w I kwartale 2015 roku wyniosły 11.379.158,67 zł. Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A. udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za I kwartał 2015 roku o ponad 35% kwartał do kwartału, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym w historii Grupy. Był to kolejny, już trzeci, rekordowy kwartał pod względem przychodów. Utrzymanie tego pozytywnego