Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2015

Futuris S.A. w I kwartale wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 390.575,87 zł.

Skonsolidowane przychody Futuris S.A. w I kwartale 2015 roku wyniosły 2.476.983,60 zł. W I kwartale br. Futuris S.A. koncentrowała się na pozyskiwaniu kapitału, rozwoju holdingu poprzez wsparciu finansowe i operacyjne spółek portfelowych, a także identyfikowaniu nowych projektów inwestycyjnych. Grupa wypracowała niemal 400 tys. zł zysku netto, w czym znaczny udział miały podmioty zależne od Creditia

eo Networks S.A. (spółka portfelowa Futuris S.A. i Runicom S.A.) w 2014 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.066.953,68 zł.

eo Networks S.A. w 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.558.113,72 zł oraz zysk netto 2.066.953,68 zł.   eo Networks S.A. prowadzi działalność w branży informatycznej, w podziale na usługi związane z oprogramowaniem oraz na usługi związane z infrastrukturą sprzętową IT. Działalność spółki opiera się w przeważającej części na świadczeniu usług informatycznym o

Nowy projekt Futuris S.A.

Futuris S.A. zawiązała spółkę zależną Futuris Money S.A. W dniu 21 kwietnia 2015 roku Futuris S.A. zawiązała spółkę zależną Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie. Futuris S.A. przed rejestracją wyżej wymienionej spółki obejmie 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł każda, za

CREDITIA S.A. (spółka zależna od FUTURIS S.A.) wypracowała w I kwartale 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 649.265,34 zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CREDITIA S.A. w I kwartale 2015 roku wyniosły 2.255.983,60 zł. CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu jest holdingiem prowadzącym działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: - CREDITIA Sp. z o. o. – spółka udzielająca krótkoterminowych pożyczek, - AVALGREEN Sp. z o. o. sp. k. – instytucjonalny poręczyciel pożyczek, -

CREDITIA S.A. (spółka zależna od FUTURIS S.A.) pozyskała w marcu 1.093.000 zł.

Zarząd CREDITIA S.A. dokonał w marcu przydziału obligacji zaoferowanych w ramach ofert prywatnych na łączną kwotę 1.093.000 zł. CREDITIA S.A. w marcu zakończyła oferty prywatne emisji obligacji, których celem jest zwiększenie akcji pożyczkowej w spółkach zależnych CREDITIA Sp. z o. o. oraz PRESTITIA Sp. z o. o. Łącznie spółka pozyskała od inwestorów kwotę 1.093.000,00 zł.