Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podpisała umowę w zakresie promocji i sprzedaży jej usług w sieci Monetia Sp. z o. o.

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży usług Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. Monetia Sp. z o. o. to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Na podstawie podpisanej umowy – sieć agencyjna Monetii będzie promowała i sprzedawała usługi świadczone przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w całej Polsce.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje listopad 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w listopadzie 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń około 2.400.000 zł. W listopadzie 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 2.400.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje październik 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w październiku 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ponad 1.026.000,00 zł W październiku 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń ponad 1.026.000,00 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., po trzech kwartałach 2016 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 40.432.565,36 zł.

Skonsolidowany zysk netto Aforti Holding S.A. po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 525.123,79 zł. Zgodnie z komentarzem Zarządu Aforti Holding S.A., Grupie Kapitałowej udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za III kwartał o ponad 68% rok do roku, co jest kolejnym dobrym wynikiem kwartalnym w jej historii. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest

eo Networks S.A. – spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., przez trzy kwartały 2016 roku wypracowała zysk netto w wysokości 3.019.892,91 zł.

eo Networks S.A. przez trzy kwartały 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 28.838.986,72 zł. W trzecim kwartale eo Networks S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 11.209.526,03 zł i zysk netto w wysokości 319.059,80 zł. Zgodnie z komentarzem Zarządu eo Networks S.A., najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w