Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Family Brokers S.A. (spółka portfelowa Equitier S.A.) rozszerza ofertę pożyczek pozabankowych o produkty dla mikroprzedsiębiorców Aforti Finance S.A.

Family Brokers S.A. podpisała umowę z Aforti Finance S.A. (spółki zależnej od Aforti Holding S.A. z portfela Futuris S.A.). Aforti Finance S.A. jest firmą specjalizującą się w udzielaniu pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jej produkty dedykowane są przedsiębiorcom, którzy mają utrudniony dostęp do finansowania prowadzonej działalności, z uwagi na restrykcyjne wymogi prawa bankowego.

Aforti Finance S.A., podmiot zależny od Aforti Holding S.A. (spółki z portfela Futuris S.A.) rozpoczyna współpracę z platformą pożyczkową peer-to-peer Mintos.

Nowy sposób finansowania pożyczek udzielanych przez Aforti Finance S.A. 29 marca 2016 roku Aforti Finance S.A., spółka zależna od Aforti Holding S.A., podpisała umowę z AS Mintos Marketplace na organizację finansowania przeznaczonego na finansowanie akcji pożyczkowej Aforti Finance S.A. Mintos jest platformą pożyczkową peer-to-peer z Rygi, która wystartowała w styczniu 2015 roku. Łączy inwestorów z

Family Brokers S.A. rozpoczyna dystrybucję usług Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A.

Usługi uzyskiwania odszkodowań przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. są już dostępne w sieci agencyjnej Family Brokers S.A. Family Brokers S.A. rozpoczyna dystrybucję usług uzyskiwania odszkodowań oferowanych przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. Spółka jest partnerem w sprzedaży oferty RCO S.A. w ogólnopolskiej sieci agencji. Jest to kolejny dodatkowy produkt, o który powiększyła się oferta brokera. Family

Futuris S.A. powiększyła zaangażowanie w spółce zależnej Futuris Money S.A.

Futuris Money S.A. podniosła kapitał w spółce zależnej Intuitia Sp. z o. o. Futuris S.A. w dniu 21 marca 2016 roku objęła 200.000 akcji Futuris Money S.A. za łączną kwotę 200.000,00 zł. Po zarejestrowaniu ww. podwyższenia kapitału zakładowego Futuris S.A. posiadać będzie 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Futuris

Rejestracja Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A., spółki w 50% zależnej od Futuris S.A.

Sąd rejestrowy wpisał RCO S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 18 marca 2016 roku sąd wpisał Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została zawiązana 16 lutego 2016 roku. Futuris S.A. posiada 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  o wartości nominalnej 1,00 zł każda RCO S.A., które stanowią 50% w