Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Dział Handlowy Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A., spółki w 50% zależnej od Futuris S.A., pozyskuje pierwsze zlecenia.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała pierwsze 16 umów z klientami, w tym trzy za pośrednictwem Family Brokers S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Equitier S.A.). Obecnie usługi Rodzinnego Centrum Odszkodowań sprzedaje 7 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim i zachodniopomorskim. Spółka jest w trakcie budowania Działu Handlowego, który

Sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Intuitia Sp. z o. o. – podmiotu zależnego od Futuris Money S.A. (spółki z portfela Futuris S.A.).

Kapitał zakładowy Intuitia Sp. z o. o. wynosi 210.000 zł i jest w pełni opłacony. W dniu 8 kwietnia 2016 roku sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Intuitia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pośrednio zależnej od Futuris S.A. przez Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Intuitia Sp. z

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 693.462,38 zł.

2015 rok był dla Aforti Holding S.A. rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 1.777.478,99 zł. Rok 2015 był okresem konsekwentnej realizacji strategii przyjętej przez Aforti Holding S.A. rok wcześniej. Aforti Holding S.A. obsługiwała i nadzorowała podmioty z grupy, a także poszukiwała firm komplementarnych do spółek zależnych w celu ich przejęcia. Natomiast jednostki zależne

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., buduje Dział Handlowy.

Dział Handlowy RCO S.A. rozpoczyna ekspansję ogólnopolską. Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. buduje profesjonalny, ogólnopolski Dział Sprzedaży. Obecnie usługi Spółki sprzedaje 7 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim i zachodniopomorskim. Dział Handlowy  RCO S.A. oprócz sprzedaży własnej opiera się o współpracę z Family Brokers S.A. (operatorem finansowym posiadającym blisko

Sąd zarejestrował Aforti Microloans FIZAN należący do Aforti Holding S.A. (spółki z portfela Futuris S.A.).

Rejestracja Funduszu, którego celem jest finansowanie pożyczek udzielanych przez Aforti Finance S.A. W dniu 22 marca 2016 r. postanowieniem sądu do rejestru funduszy inwestycyjnych wpisany został Aforti Microloans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. 10 marca 2016 r. Aforti Holding S.A.  złożyła zapis na 200 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii A o wartości