Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., zamierza przejąć firmę dystrybucji produktów finansowych.

Grupa Kapitałowa Aforti Holding S.A., zgodnie z ogłoszoną strategią rozwoju, do końca I kwartału 2017 roku przeznaczy na inwestycje ok. 4,4 mln zł. 14 lipca 2016 roku Zarząd Aforti Holding S.A. przyjął i opublikował strategię rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2016 – 2018. Głównym jej założeniem jest dwutorowy rozwój Grupy, tj. poprzez wzrost organiczny i