Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

M4B S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., wypracowała w pierwszym półroczu 2016 roku zysk netto w wysokości 1.994.830,43 zł.

Przychody ze sprzedaży M4B S.A. w pierwszym półroczu wyniosły 6.513.323,90 zł. W II kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży M4B S.A. wyniosły 4.311.499,72 zł, co w porównaniu do tego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 577,37%. Wzrost przychodów był efektem podpisania i realizacji kilku projektów wdrożeniowych. W II kwartale 2016 roku spółka wypracowała zysk w

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., wypracowała w I półroczu 2016 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 332.350,67 zł.

Grupa Kapitałowa Aforti Holding S.A. w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 23.827.234,55 zł. Zarząd Aforti Holding S.A. w komentarzu do danych za II kwartał 2016 roku podkreślił, że konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2016 – 2018. Strategia zakłada wzrost skali działalności kluczowych spółek operacyjnych: Aforti Exchange oraz Aforti Finance,

eo Networks S.A. – spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A. w I półroczu 2016 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.700.833,12 zł.

eo Networks S.A. w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17.629.460,70 zł. Zgodnie z komentarzem Zarządu eo Networks S.A., najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w I kwartale 2016 roku w porównaniu do I kwartału roku 2015 to: - wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy jednoczesnym

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje lipiec 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w lipcu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ok. 1.750.000,00 zł. W lipcu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy, na mocy których będzie ich reprezentować w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o łącznej wartości roszczeń w wysokości ok. 1.750.000,00 zł. Są to sprawy na

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., rozpoczęła współpracę z Red Money Sp. z o. o.

Nowy partner rozpoczął sprzedaż usług RCO S.A. Spółka została zawiązana 16 lutego 2016 roku, a zarejestrowana w dniu 18 marca 2016 roku. Pod koniec marca 2016 roku usługi RCO S.A. zaczęła dystrybuować ogólnopolska sieć agencyjna Family Brokers S.A. – skupiająca obecnie ponad 600 pośredników finansowych. Do sieci pośredników promujących usługi Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. przystąpiła