Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., rozszerza działaność swojego kantoru internetowego na rynek bułgarski.

Aforti Holding S.A. otwiera kantor on-line w Bułgarii. 28 września 2016 r podpisał umowę na obsługę prawną z Dinova Rusev & Partners Law Office w wyniku której DRP przeprowadzi proces rejestracji spółki zależnej Aforti Exchange Bułgaria oraz proces uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z internetową platformą wymiany walut. Podpisanie wyżej wymienionej umowy oraz

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., rozszerza działaność swojego kantoru internetowego na rynek rumuński.

Aforti Holding S.A. otwiera kantor on-line w Rumunii. 7 września 2016 roku Aforti Holding S.A. podpisała umowę na obsługę prawną z S.C.A. Bohâlţeanu & Asociaţii w ramach której przeprowadzony zostanie proces rejestracji spółki zależnej Aforti Exchange România oraz proces uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z internetową platformą wymiany walut. Podpisanie wyżej wymienionych umów

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje sierpień 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w sierpniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ok. 1.600.000,00 zł i skorygowała wartość umów podpisanych w lipcu do ok. 2.686.000,00 zł. W podsumowaniu umów podpisanych w lipcu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało o podpisaniu z klientami umów, na mocy których będzie ich reprezentować w