Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje wrzesień 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała we wrześniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ponad 1.670.000,00 zł. We wrześniu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń ponad 1.670.000,00 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do