Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podpisała umowę w zakresie promocji i sprzedaży jej usług w sieci Monetia Sp. z o. o.

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży usług Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. Monetia Sp. z o. o. to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Na podstawie podpisanej umowy – sieć agencyjna Monetii będzie promowała i sprzedawała usługi świadczone przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w całej Polsce.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje listopad 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w listopadzie 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń około 2.400.000 zł. W listopadzie 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 2.400.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do