Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje wrzesień 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała we wrześniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ponad 1.670.000,00 zł. We wrześniu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń ponad 1.670.000,00 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., rozszerza działaność swojego kantoru internetowego na rynek bułgarski.

Aforti Holding S.A. otwiera kantor on-line w Bułgarii. 28 września 2016 r podpisał umowę na obsługę prawną z Dinova Rusev & Partners Law Office w wyniku której DRP przeprowadzi proces rejestracji spółki zależnej Aforti Exchange Bułgaria oraz proces uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z internetową platformą wymiany walut. Podpisanie wyżej wymienionej umowy oraz

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., rozszerza działaność swojego kantoru internetowego na rynek rumuński.

Aforti Holding S.A. otwiera kantor on-line w Rumunii. 7 września 2016 roku Aforti Holding S.A. podpisała umowę na obsługę prawną z S.C.A. Bohâlţeanu & Asociaţii w ramach której przeprowadzony zostanie proces rejestracji spółki zależnej Aforti Exchange România oraz proces uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z internetową platformą wymiany walut. Podpisanie wyżej wymienionych umów

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje sierpień 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w sierpniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ok. 1.600.000,00 zł i skorygowała wartość umów podpisanych w lipcu do ok. 2.686.000,00 zł. W podsumowaniu umów podpisanych w lipcu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało o podpisaniu z klientami umów, na mocy których będzie ich reprezentować w

M4B S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., wypracowała w pierwszym półroczu 2016 roku zysk netto w wysokości 1.994.830,43 zł.

Przychody ze sprzedaży M4B S.A. w pierwszym półroczu wyniosły 6.513.323,90 zł. W II kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży M4B S.A. wyniosły 4.311.499,72 zł, co w porównaniu do tego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 577,37%. Wzrost przychodów był efektem podpisania i realizacji kilku projektów wdrożeniowych. W II kwartale 2016 roku spółka wypracowała zysk w