Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., wypracowała w I półroczu 2016 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 332.350,67 zł.

Grupa Kapitałowa Aforti Holding S.A. w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 23.827.234,55 zł. Zarząd Aforti Holding S.A. w komentarzu do danych za II kwartał 2016 roku podkreślił, że konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2016 – 2018. Strategia zakłada wzrost skali działalności kluczowych spółek operacyjnych: Aforti Exchange oraz Aforti Finance,

eo Networks S.A. – spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A. w I półroczu 2016 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.700.833,12 zł.

eo Networks S.A. w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17.629.460,70 zł. Zgodnie z komentarzem Zarządu eo Networks S.A., najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w I kwartale 2016 roku w porównaniu do I kwartału roku 2015 to: - wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy jednoczesnym

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje lipiec 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w lipcu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ok. 1.750.000,00 zł. W lipcu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy, na mocy których będzie ich reprezentować w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o łącznej wartości roszczeń w wysokości ok. 1.750.000,00 zł. Są to sprawy na

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., rozpoczęła współpracę z Red Money Sp. z o. o.

Nowy partner rozpoczął sprzedaż usług RCO S.A. Spółka została zawiązana 16 lutego 2016 roku, a zarejestrowana w dniu 18 marca 2016 roku. Pod koniec marca 2016 roku usługi RCO S.A. zaczęła dystrybuować ogólnopolska sieć agencyjna Family Brokers S.A. – skupiająca obecnie ponad 600 pośredników finansowych. Do sieci pośredników promujących usługi Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. przystąpiła

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., zamierza przejąć firmę dystrybucji produktów finansowych.

Grupa Kapitałowa Aforti Holding S.A., zgodnie z ogłoszoną strategią rozwoju, do końca I kwartału 2017 roku przeznaczy na inwestycje ok. 4,4 mln zł. 14 lipca 2016 roku Zarząd Aforti Holding S.A. przyjął i opublikował strategię rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2016 – 2018. Głównym jej założeniem jest dwutorowy rozwój Grupy, tj. poprzez wzrost organiczny i