Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje działania podjęte do 30 czerwca 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w czerwcu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ok. 2.100.000 zł, co dało łącznie w całym kwartale ok. 6.500.000,00 zł. W czerwcu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy, na mocy których będzie ich reprezentować swoich klientów w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o łącznej

Futuris S.A. w I kwartale 2016 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 1.051.815,10 zł.

Fundusz w I kwartale 2016 roku kontynuował budowę grupy kapitałowej. I kwartał 2016 roku Futuris S.A. zakończyła zyskiem netto na poziomie 1.051.815,10 zł. Wynik ten został wypracowany dzięki aktualizacji wartości aktywów finansowych oraz ograniczeniu kosztów rodzajowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 o około 45%. W I kwartale 2016 roku FUTURIS S.A. prowadziła prace