Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) wypracowała w I kwartale 2016 roku jednostkowy zysk netto w wysokości 281.549,89 zł.

Grupa Kapitałowa Aforti Holding wypracowała skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2016 roku na poziomie 54.416,08 zł. Według komentarza Zarządu, I kwartał 2016 roku poświęcony był w całości kontynuowaniu działań sprzedażowych oraz uporządkowaniu aktywów grupy. Równolegle prowadzone były prace nad ograniczaniem kosztów stałych oraz poprawą rentowności oferowanych produktów i usług. Konsekwentna realizacja strategii budowania grupy

eo Networks S.A. – spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A. w I kwartale 2016 roku wypracowała zysk netto w wysokości 1.993.700,86 zł.

eo Networks S.A. w I kwartale 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 9.401.195,08 zł. Zgodnie z komentarzem Zarządu eo Networks S.A., najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w I kwartale 2016 roku w porównaniu do I kwartału roku 2015 to: - wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy jednoczesnym

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje zlecenia podjęte w pierwszym miesiącu działalności Działu Handlowego.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń 2.480.000,00 zł. Spółka została zarejestrowana 18 marca 2016 roku, a jej Dział Handlowy rozpoczął działalność 8 kwietnia 2016 roku. W pierwszy miesiącu działalności Spółka podpisała z klientami umowy, na mocy których Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. reprezentować będzie w dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia o

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna w 50% od Futuris S.A., rozbudowuje Dział Handlowy.

RCO S.A. rozszerza obszar działania o kolejne cztery województwa. Do zespołu Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A. dołączyło czterech Przedstawicieli Regionalnych. Obecnie usługi Spółki sprzedaje 11 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim. Dział Handlowy RCO S.A. oprócz sprzedaży własnej opiera się o współpracę z

Dział Handlowy Rodzinnego Centrum Odszkodowań S.A., spółki w 50% zależnej od Futuris S.A., pozyskuje pierwsze zlecenia.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała pierwsze 16 umów z klientami, w tym trzy za pośrednictwem Family Brokers S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Equitier S.A.). Obecnie usługi Rodzinnego Centrum Odszkodowań sprzedaje 7 Przedstawicieli Regionalnych działających w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim i zachodniopomorskim. Spółka jest w trakcie budowania Działu Handlowego, który