Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2017

eo Networks S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., po trzech kwartałach 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.149.238,65 zł.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 38.620.992,09 zł. Najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w trzecim kwartale bieżącego roku to utrzymanie poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy czym istotny spadek przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów – korzystne dla spółki z uwagi na większą rentowność sprzedaży usług, powyższa

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., we wrześniu 2017 roku podjęła sprawy o łącznej wartości przedmiotu sporu 8.100.000,00 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 80.000.000,00 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich –

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w sierpniu 2017 roku podjęła sprawy o łącznej wartości przedmiotu sporu 5.000.000,00 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi ok. 72.000.000,00 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich

eo Networks S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 725.817,66 zł.

eo Networks S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 27.372.087,42 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku eo Networks S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 725.817,66 zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 27.372.087,42 zł. W ocenie Zarządu szanse na poprawę wyników w kolejnych kwartałach, uzależnione są od realizacji dodatkowych zleceń

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w lipcu 2017 roku podjęła sprawy, o rekordowej łącznej wartości przedmiotu sporu, tj. ponad 14.400.000 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 66.900.000 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich