Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2017

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w pierwszym roku działalności podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 20.000.000 zł.

RCO S.A. podsumowuje 2016 rok – pierwszy rok działalności operacyjnej. W 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami, których reprezentować będzie w sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000,00 zł. To bardzo udany pierwszy rok działalności spółki. Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. została zawiązana przez Futuris S.A. i Pana Krzysztofa Niedźwiedź, który

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., opublikowała dane za IV kwartał 2016 roku.

W 2016 roku Aforti Holding S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 827.162,93 zł i zysk netto w wysokości 1.781.688,49 zł. Aforti Holding S.A. jest spółką holdingową i nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Zarząd główną uwagę skupia na budowie grupy firm świadczących usługi finansowe. Realizując obraną strategię rozwoju Grupy, aktywnie poszukuje podmiotów, które mogłyby być

eo Networks S.A. – spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., w 2016 roku wypracowała rekordowy zysk netto w wysokości 3.604.969,26 zł.

eo Networks S.A. w 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 44.755.404,83 zł. W 2016 roku eo Networks S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 3.604.969,26 zł, to jest o ponad 46% wyższy niż w poprzednim roku obrotowym. W 2016 roku eo Networks S.A. zanotowała istotny wzrost zarówno przychodów jak i zysku netto w porównaniu

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., opublikowała dane za styczeń 2017 roku.

Dobry start spółek z grupy Aforti Holding S.A. w 2017 roku. Aforti Finance S.A. – spółka zależna od giełdowego Aforti Holding S.A. – udziela małym i średnim przedsiębiorcom pożyczek pozabankowych. Spółka działa w tym obszarze od 2014 roku. Pożyczki sprzedawane są przez sieci agencyjne i własne oddziały. Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w