Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2017

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., podsumowuje luty 2017 roku.

Kolejne rekordy w grupie Aforti Holding S.A. Zarząd Aforti Holding S.A. ocenia luty 2017 roku jako kolejny rekordowy miesiąc dla grupy kapitałowej. Spółka pożyczkowa Aforti Finance S.A. w lutym 2017 roku udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Kantor internetowy Aforti Exchange Sp. z o. o. po raz kolejny odnotowała skokowy wzrost wartości

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w lutym 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 6.900.000 zł.

Wynik pierwszych miesięcy 2017 roku stanowi istotny wzrost wartości portfela spraw prowadzonych przez RCO S.A. W 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami, których reprezentować będzie w sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000,00 zł. Był to pierwszy rok działalności spółki. W styczniu 2017 roku spółka podpisała umowy z klientami, na