Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2017

eo Networks S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., po trzech kwartałach 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.149.238,65 zł.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 38.620.992,09 zł. Najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w trzecim kwartale bieżącego roku to utrzymanie poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy czym istotny spadek przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów – korzystne dla spółki z uwagi na większą rentowność sprzedaży usług, powyższa