Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2017

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w czerwcu 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 10.500.000 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 52.500.000 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w maju 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 11.000.000 zł.

RCO S.A. w 2016 roku pozyskała sprawy o łącznej wartości sporu ponad 20.000.000 zł, a od początku 2017 roku ponad 42.500.000 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w kwietniu 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 9.700.000 zł.

RCO S.A. istotnie zwiększyła dynamikę rozwoju dzięki rozszerzeniu oferty o odszkodowania z tytułu tzw. „polisolokat” i kredytów walutowych. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w marcu 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 13.700.000 zł.

Rekordowa wartość spraw pozyskanych przez Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w I kwartale 2017 roku wyniosła ponad 21.800.000 zł. W 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami, których reprezentuje w sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000,00 zł. Był to pierwszy rok działalności spółki. W marcu 2017 roku spółka podpisała umowy z

Futuris S.A. zrealizowała zysk na sprzedaży akcji Aforti Holding S.A.

Zysk na transakcji sprzedaży akcji Aforti Holding S.A. wyniósł 1.143.987,00 zł. Futuris Capital (Cyprus) Ltd., spółka w 100% zależna od Futuris S.A., na podstawie umowy sprzedaży z dnia 31 marca 2017 roku, w dniu 3 kwietnia 2017 roku sprzedała 1.759.980 szt akcji spółki Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1,00