Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2017

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., opublikowała dane za styczeń 2017 roku.

Dobry start spółek z grupy Aforti Holding S.A. w 2017 roku. Aforti Finance S.A. – spółka zależna od giełdowego Aforti Holding S.A. – udziela małym i średnim przedsiębiorcom pożyczek pozabankowych. Spółka działa w tym obszarze od 2014 roku. Pożyczki sprzedawane są przez sieci agencyjne i własne oddziały. Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje grudzień 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w grudniu 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń około 1.900.000 zł. W grudniu 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń około 1.900.000 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., rozwija sprzedaż pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

Aforti Finance S.A. otwiera własne oddziały. Aforti Finance S.A. – spółka zależna od giełdowego Aforti Holding S.A. – udziela małym i średnim przedsiębiorcom pożyczek pozabankowych. Spółka działal w tym obszarze o 2014 roku. Pożyczki sprzedawane są głównie przez sieci agencyjne. W grudniu 2016 roku wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. wyniosła 1.024.000 zł. Stanowi

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., opublikowała bardzo dobre dane operacyjne za grudzień 2016 roku.

Kolejne rekordowe wzrosty wyników operacyjnych i sprzedażowych spółek zależnych od Aforti Holding S.A. W grudniu 2016 roku wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. wyniosła 1.024.000 zł. Stanowi to wzrost o 29% w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Osiągnięcie tego dobrego wyniku Aforti Fnance S.A. zawdzięcza przede wszystkim uruchomieniu pierwszego własnego oddziału w