Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2016

Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., po trzech kwartałach 2016 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 40.432.565,36 zł.

Skonsolidowany zysk netto Aforti Holding S.A. po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 525.123,79 zł.

Zgodnie z komentarzem Zarządu Aforti Holding S.A., Grupie Kapitałowej udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za III kwartał o ponad 68% rok do roku, co jest kolejnym dobrym wynikiem kwartalnym w jej historii. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest sygnałem potwierdzającym jakość obranej i konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej.

Zarząd Aforti Holding S.A. podkreślił w komentarzu do wyników trzeciego kwartału, iż swoje działania koncentruje na realizacji kluczowych założeń strategii, to jest na osiągnięciu rentowności operacyjnej wszystkich jednostek zależnych.

Futuris S.A. poprzez spółką zależną Futuris Capital (Cyprus) Ltd. posiadają 1.759.980 akcji Aforti Holding S.A., które stanowią 22,56% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Aforti Holding S.A. to notowana na NewConnect dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, która wyznacza nowe ścieżki kompleksowej obsługi klientów w zakresie finansów osobistych i finansów przedsiębiorstw. Swoje usługi opiera na wysoko wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej oraz na najwyższych standardach profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej. Do grupy kapitałowej Aforti Holding należą: Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o. o., Aforti Securities S.A. oraz Aforti Capital Sp. z o. o.

Więcej informacji w raporcie Aforti