Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2015

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) po III kwartałach 2015 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 259.571,79 zł.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding S.A. po III kwartałach 2015 roku wyniosły 29.770.191,09 zł.

Po trzech kwartałach 2015 roku Aforti Holding S.A. wypracowała jednostkowe przychody ze sprzedaży 1.381.035,60 zł oraz zysk netto w wysokości 119.672,67 zł. Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywności operacyjnej, którą rozwija poprzez spółki zależne. Zarząd spółki holdingowej główną uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi finansowe.

W tym okresie Grupa Kapitałowa wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 29.770.191,09 zł oraz skonsolidowany zysk netto 259.571,79 zł. Grupa Kapitałowa zwiększyła przychody skonsolidowane o ponad 526% rok do roku, co jest jednym z najlepszych wyników kwartalnych w historii Grupy. Był to kolejny rekordowy kwartał pod względem przychodów. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest dla Zarządu sygnałem potwierdzającym jakość obranej i konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej.

Futuris S.A. wraz ze spółką zależną Futuris Capital (Cyprus) Ltd. posiadają 1.760.000 akcji nowej emisji Aforti Holding S.A., które stanowią 22,56% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Aforti Holding S.A. to notowana na NewConnect dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, która wyznacza nowe ścieżki kompleksowej obsługi klientów w zakresie finansów osobistych i finansów przedsiębiorstw. Swoje usługi opiera na wysoko wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej oraz na najwyższych standardach profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej. Do grupy kapitałowej Aforti Holding należą: Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o. o., Invista Dom Maklerski S.A. oraz Aforti Capital Sp. z o. o.

Więcej informacji w raporcie Aforti Holding S.A.